What makes an idea unique?

Sorry you do not have permission to view this idea.
Lê Quốc Toàn
Chào Bạn! mình tên Lê Quốc Toàn, tốt nghiệp thạc sỹ công nghệ thông tin (CNTT) trường KHTN, có thời gian làm việc trong lĩnh vực này trên 20 năm, mình rất thích viết Blog và kiếm tiền online. Rất vui khi được chia sẻ và kết nối với bạn qua Blog này.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.