Đổi màu menu trong theme Schema

theme-schema-5

Chào các Anh Chị học viên Alovoice! Sau khi tham gia khóa học xây dựng website wordpress với theme Schema thì một số Anh Chị chúng ta có thắc mắc về thay đổi màu sắc một số phần trên website đặc biệt là background menu – những phần mà trong cấu hình của theme hiện…

Continue reading →