Bài 2: Cấu hình website WordPress – TH xây dựng website WordPress

Sau khi cài đặt xong website WordPress chúng ta thực hành quản trị website WordPress, và trước tiên là cấu hình các thông số cần thiết trong WordPress.

Thiết lập Cấu hình Thông số cần thiết cho WordPress

 1. General Settings

Từ menu trang quản trị website chọn “Settings->General” để tiến hành thiết lập thông số (xem hình bên dưới).

 • Site Title : Tên website
 • Tagline :Mô tả Website
 • WordPress Address(URL) và Site Address(URL): đừng thay đổi gì cả.
 • Email Address :địa chỉ Email dành cho người quản trị Website, các thay đổi trong website như tạo mới user, duyệt comment… sẽ được gửi đến Email này.
 • Membership :Click vào “Anyone can register”cho phép mọi người đăng ký làm thành viên của website.
 • New user Default role : Khi mục “Membership” được click chọn cho phép mọi người đăng ký thành viên, thì tại mục này sẽ gán cho thành viên đó vai trò gì, hay quyền gì trong website, thường là gán cho quyền Subcriber.
 • Timezone :Chọn “Ho Chi Minh” như hình minh họa bên dưới.
 • Date format :Chọn định dạng ngày theo dạng ngày/tháng/năm

Các thiết lập còn lại hãy để mặc định và nhấp vào “save changes”  để ghi nhận lại tất cả các thay đổi vừa thiết lập ở trên. Nhớ nhé khi làm xong phải nhấp  “save changes” để lưu lại.

cau-hinh-website-wordpress-1

 1. Permalink Settings

Từ menu trang quản trị website chọn “Settings->Permalink” để tiến hành thiết lập thông số.

Thiết lập thông số trong phần “Permalink Settings” mục đích chính là làm cho URL của bài viết thân thiện với google, để từ đó giúp website của chúng ta dễ lên top google.

Như bạn thấy dưới đây, mặc định đường dẫn của bài viết khi hiển thị sẽ có dạng:

 • http://example.com/?page_id=123

Tuy nhiên khi chúng ta cấu hình permalink để thân thiện với google thì đường dẫn URL sẽ có dạng nhưu sau:

 • http://example.com/ten-bai-viet/

Nói tóm lại nêu cấu hình permalink như hình bên dưới.

cau-hinh-website-wordpress-2

Cuối cùng, phần cấu hình “Category base” và “Tag base” là bạn có thể thay đổi đường dẫn mặc định “/categories/”“/tags/” bằng bất cứ  từ gì bạn thích, còn nếu bạn không hiểu rõ bạn cứ để trống không sao cả. Sau đó nhớ nhấp nút “Save changes” để lưu lại các thay đổi vừa cấu hình.

 1. User Profile trong WordPress

Từ menu trang quản trị website chọn “Users->Your Profile”để tiến hành thiết lập thông số.

cau-hinh-website-wordpress-3

 • First Name : Nhập tên của Bạn, ở đây tên của tôi là Toàn
 • Last Name : Họ và chữ đệm, ở đây của tôi là Lê Quốc
 • Display Name Publicly as : Chọn tên đầy đủ của bạn. Tên này sẽ được hiển thị đầy đủ giống như hình bên dưới, thay vì admin hoặc tên username.

cau-hinh-website-wordpress-4

 • Biographical Info : Mô tả ngắn về bạn, sẽ hiển thị ra trang web như hình bên dưới:

cau-hinh-website-wordpress-5

Như vậy là chúng ta cơ bản đã hoàn thành xong phần cấu hình website WordPress, tiếp theo là phần xây dựng wesbite chuyên nghiệp từ theme Premium( theme có trả phí), để Bạn có thể ứng dụng ngay vào công việc, theme chuẩn SEO, load trang rất nhanh và thân thiện với di động, sử dụng theme này cơ hội lên top google nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.