Bài 10: Tinh chỉnh Social Buttons, Ad Management, Sidebars, Navigation, Theme Typography

Thiết lập thông số “Social Buttons”

Đây là phần thiết lập các thông số liên quan đến các nút Social để chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, Tại Việt Nam chia sẻ bài viết trên facebook là thông dụng nhất, nhưng các hình thức khác cũng nên để nút chia sẻ cho mọi người quan tâm có cái mà sài.

Social Sharing Buttons Position:Thiết lập những nút Social xuất hiện ở vị trí nào trong bài viết, ở đây tôi chọn xuất hiện ở cuối bài viết bằng cách nhấp chọn giá trị Below Content”.

thiet-lap-thong-so-wordpress-1

Social Sharing Buttons on Pages:Chọn “On” để các nút Social xuất hiện trên các trang Page.

Social Media Buttons : Chọn các nút mạng xã hội bạn muốn chia sẻ(share).  Mục này bạn cứ để mặc định là đủ sài.

Nhớ khi làm xong bạn phải click vào “Save changes” để lưu lại.

thiet-lap-thong-so-wordpress-2

Thiết lập thông số “Ad Management”

Trong phần này bạn quản lý chèn banner quảng cáo hoặc Google Adsense vào trong mỗi bài viết.

Below Post Title :Quảng cáo xuất hiện dưới tiêu đề bài viết.

Show After X Days: quảng cáo sẽ xuất hiện bao nhiêu ngày, nhập số ngày vào đây hoặc nhập số 0 để xuất hiện mãi mãi.

Below Post Content : Quảng cáo xuất hiện dưới nội dung bài viết.

thiet-lap-thong-so-wordpress-3

Thiết lập thông số “Sidebars”

Quản lý Sidebar, phần này cho chúng ta tạo Sidebar mới, có thể mỗi trang chúng ta gán một sidebar riêng. Có ứng dụng rất hay ví dụ như khách hàng xem bài viết nói về điện thoại thì trong slidebar chúng ta đặt các banner quảng cáo bán điện thoại, hoặc khi bài viết chúng ta viết về xe hơi thì chúng ta nên đặt các quảng cáo về xe hơi trên sidebar.

Hiện tại chúng ta chưa sử dụng đến nên cứ để mặc định.

Thiết lập thông số “Navigation”

Thực tế đây là phần tạo menu, bạn làm việc tại Appearance->Menus. Xem phần sau.

Thiết lập thông số “Theme Typography”

            Phần này thiết lập font chữ, kích cỡ chữ, màu chữ… cho tất cả các thành phần liên quan.

            Trong phần Character sets: Chọn Vietnamese sau đó click “Save Changes” như hình minh họa bên dưới:

 thiet-lap-thong-so-wordpress-4

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu tất cả các thành phần để tinh chỉnh website wordress, Mọi ngóc ngách của Theme được giải thích khá kỹ càng. Phần sau chúng ta sẽ thực hành tạo category trong WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.