Bài 9: Tinh chỉnh thông số Single Post trong WordPress

Thiết lập thông số Single Post

Sau phần thực hành tinh chỉnh footer chúng ta tiếp tục thiết lập các thông số liên quan đến cách hiển thị bài viết (Single Post)

Single Post Layout: Kéo tất cả các thành phần từ box Disabled qua phía Enabled như hình bên dưới. Cấu trúc của bài viết gồm: Nội dung bài viết “Post Content”, tiếp đó là hộp hiển thị thông tin tác giả bài viết “Author Box”, trong hộp này mặc định cho hiển thị địa chỉ Email của tác giả, nếu bạn muốn ẩn nó đi thì bạn click vào dấu “+” phía trước “Author Box” sau đó chọn “Off” để ẩn đi, cuối cùng là hiển thị các Tag của bài viết. Lưu ý bên trong “Post Content” có chứa một số thông số để tùy biến cách hiển thị các bài viết liên quan, nếu muốn thay đổi bạn nhấp vào dấu “+” phía trước “Post Content”.

thiet-lap-thong-so-single-post-1

Meta Info to Show : Hiển thị các thông tin liên quan ngay bên dưới tiêu đề bài viết, Bạn cứ chọn kéo qua phía Enabled tất cả các thành phần, kết quả như hình bên dưới

Categories: Hiển thị bài viết thuộc thể loại nào, ở đây là Entertainment

Comment Count : Hiển thị cho chúng ta biết có bao nhiêu bình luận trong bài viết này, ở đây là 0.

Date: Hiển thị Ngày bài viết được public ở đây là 18/5/2014

Author Name :Hiển thị tên tác giả bài viết ở đây là admin(Lê Quốc Toàn).

Tags : các tag của bài viết ở đây bài viết có tag là Soccer

thiet-lap-thong-so-single-post-2

Tiếp theo chúng ta cấu hình các thông số :

             Breadcrumbs : hiển thị đường dẫn điều hướng các link trong website, cho biết hiện tại chúng ta đang ở vị trí nào trong website.

            Highlight Author Comment:Tô sáng tên tác giả.

            Date in Comments :Hiển thị ngày xuất hiện của bình luận.

thiet-lap-thong-so-single-post-3

Hình bên dưới minh họa sự xuất hiện của Breadcrumbs. Bạn muốn tắt không cho nó xuất hiện thì bạn chọn “Off” là xong. Mặc định là “On. Khuyến khích để “ON” tốt cho SEO.

thiet-lap-thong-so-single-post-4

Còn hình sau đây minh họa cho việc tinh chỉnh thông số Highlight Author Comment, Date in Comments, bạn muốn tắt không cho nó xuất hiện thì bạn chọn “Off” là xong. Mặc định là“On”.

thiet-lap-thong-so-single-post-5

Đến đây chúng ta đã thực hiện xong phần setting “Single Posts”, phần này cũng khá đơn giản, nhưng bạn phải hiểu để làm chủ website của mình. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tinh chỉnh các thông số Social, “Ad Management”, “Sidebars”, “Navigation”, “Theme Typography”

Bài viết cùng chủ đề:
Cấu trúc của một bài viết chuẩn seo
3 yếu tố quan trọng khi xây dựng content cho website mới
Tiêu chí xây dựng nội dung cho website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.